Palīgs vecākiem

Our Discovery Island - Angļu-Latviešu-Krievu valodas vārdnīcas

Our Discovery Island level component download
Starter Useful Classroom phrases
Starter English-Latvian-Russian Dictionary
Level 1 English-Latvian-Russian Dictionary
Level 2 English-Latvian-Russian Dictionary

 


Dear Parents,
Discover the joy of learning English with your child and supporting him in the educational process!

6 Mīti un Patiesības par angļu valodas apguvi pirmsskolas vecumā
Mazie apgūst angļu valodu
Kā izmantot frāzes un izteicienus angļu valodā


Pasākums Rīgas 194.PII

8. novembrī, Rīgas 194. Pirmsskolas izglītības iestādē notika vecākiem un pedagogiem interesējošs pasākums- par angļu valodas mācību pirmsskolā. Šodien daudzi vecāki uzdod jautājumu- kā bērni mācās valodu, ko viņi atceras, vai otras valodas apgūšana vispār ir nepieciešama pirmsskolā.  

Pirms diskusijas bija iespēja vērot nodarbību, kuras laikā tika ilustratīvi parādīts, ko bērni apgūst, kādā kvalitātē, cik bērniem ir interesanti mācīties. Skolotāja Sabīne un bērni strādāja izmantojot izdevniecības Pearson interaktīvos materiālus. Visa nodarbība tika sakārtota tā, ka bērni varēja vērot, strādāt paši- individuāli pamēģināt veikt dažādus uzdevumus, izmantojot interaktīvās metodes.  Bērni ar lielu aizrautību un interesi darbojās nodarbībā, kas bija viņu pirmā saskarsme ar šāda veida materiālu izmantošanu angļu valodas apguvē.

Lektore Iveta Vītola vecākus un skolotājas iepazīstināja, kā arī atbildēja uz jautājumiem par to, kā pirmsskolas vecumā tiek apgūta valoda. Vēcāki labprāt iesaistījās diskusijās un dalījās savā pieredzē.

Vecāku un pedagogu atsauksmes bija ļoti pozitīvas. Šāda veida semināri nākotnē būtu nepieciešami- regulāri.

Rīgas 194. pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietniece - Kristīne Krastiņa 
 

 
Pirms diskusijas bija iespēja vērot nodarbību, kuras laikā tika ilustratīvi parādīts, ko bērni apgūst, kādā kvalitātē, cik bērniem ir interesanti mācīties. Skolotāja Sabīne un bērni strādāja izmantojot izdevniecības Pearson interaktīvos materiālus. Visa nodarbība tika sakārtota tā, ka bērni varēja vērot, strādāt paši- individuāli pamēģināt veikt dažādus uzdevumus, izmantojot interaktīvās metodes.  Bērni ar lielu aizrautību un interesi darbojās nodarbībā, kas bija viņu pirmā saskarsme ar šāda veida materiālu izmantošanu angļu valodas apguvē.
Lektore Iveta Vītola vecākus un skolotājas iepazīstināja, kā arī atbildēja uz jautājumiem par to, kā pirmsskolas vecumā tiek apgūta valoda. Vēcāki labprāt iesaistījās diskusijās un dalījās savā pieredzē.
Vecāku un pedagogu atsauksmes bija ļoti pozitīvas. Šāda veida semināri nākotnē būtu nepieciešami- regulāri.
Rīgas 194. pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietniece Kristīne Krastiņa
8. novembrī, Rīgas 194. Pirmsskolas izglītības iestādē notika vecākiem un pedagogiem interesējošs pasākums- par angļu valodas mācību pirmsskolā. Šodien daudzi vecāki uzdod jautājumu- kā bērni mācās valodu, ko viņi atceras, vai otras valodas apgūšana vispār ir nepieciešama pirmsskolā.  
Pirms diskusijas bija iespēja vērot nodarbību, kuras laikā tika ilustratīvi parādīts, ko bērni apgūst, kādā kvalitātē, cik bērniem ir interesanti mācīties. Skolotāja Sabīne un bērni strādāja izmantojot izdevniecības Pearson interaktīvos materiālus. Visa nodarbība tika sakārtota tā, ka bērni varēja vērot, strādāt paši- individuāli pamēģināt veikt dažādus uzdevumus, izmantojot interaktīvās metodes.  Bērni ar lielu aizrautību un interesi darbojās nodarbībā, kas bija viņu pirmā saskarsme ar šāda veida materiālu izmantošanu angļu valodas apguvē.
Lektore Iveta Vītola vecākus un skolotājas iepazīstināja, kā arī atbildēja uz jautājumiem par to, kā pirmsskolas vecumā tiek apgūta valoda. Vēcāki labprāt iesaistījās diskusijās un dalījās savā pieredzē.
Vecāku un pedagogu atsauksmes bija ļoti pozitīvas. Šāda veida semināri nākotnē būtu nepieciešami- regulāri.
Rīgas 194. pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietniece Kristīne Krastiņa
Mazie mācās angļu valodu

 

Pakāpensiki angļu valodas apguve kļūst par mācību procesa sastāvdaļu arī pirmsskolas izgītības iestādēs. Katru gadu aizvien lielāks skaits vecāku izlemj par labu svešvalodas agrīnai apguvei, lai bērni iemācītos pirmos vārdus un frāzes un pakāpeniski dziedātu dziesmas, spēlētu spēles un klausītos pasakas angļu valodā. Bērni valodu apgūst dabiski, jo viņi ir zinātkāri un atvērti visam jaunajam.

Novembris bija mēnesis, kad bērni kopā ar saviem vecākiem atklātās nodarbības laikā varēja izmēģināt jauno izdevniecības Pearson mācību grāmatas materiālu Our Discovery Island un redzēt, kā tehnoloģijas, jeb materiāls interaktīvajai tāfelei, palīdz bērniem mācību procesa laikā. Vecāki, kuri apmeklēja atklāto nodarbību, varēja labāk izprast kā bērni apgūst svešvalodu, kā arī uzzināt, kā vēl var motivēt bērnus mācīties, jo mācību grāmatas materiāls aizved katru bērnu neaizmirstamā piedzīvojumā arī pēc nodarbības beigām, atkārtojot nodarbībā apgūto ar Online spēles palīdzību. Un kas nav mazsvarīgi – vecāki var mācīties kopā ar bērniem!

Sakām lielu paldies Rīgas 39. un 194. pirmskolas izglītības iestādēm un Siguldas PII „Pīlādzītis” par atbalstu organizējot atklātās nodarbības un angļu valodas skolotājām Initai Krilovskai un Sabīnei Gulbinskai par interesantajām un aizrautīgajām stundām! 

Fotogrāfijas

Sigulda PII „Pīlādzītis”

noklikšķiniet

noklikšķiniet

Website Security Test